КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

   Посилання на схвалені та затверджені документи

Назва заходу Статус Посилання на документ
1.1. Процедура сертифікації Затверджено
1.2. Ліцензійні умови на передачу Затверджено
1.8. Кодекс системи передачі Затверджено
1.9. Кодекс комерційного обліку Затверджено
1.11. Договір про надання послуг з передачі Затверджено
1.12. Договір надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Затверджено
1.13. Договори про приєднання до системи передачі Затверджено
1.14. Методика формування плати за приєднання до системи передачі Схвалено
1.19. Правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Схвалено
1.20. Методика визначення величини доступної пропускної спроможності та запасу надійності Схвалено
1.21. Договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів Схвалено
1.22. Порядок оприлюднення даних щодо обсягів міждержавної торгівлі (експорту-імпорту) на основі прогнозних даних Схвалено
1.30. Показники якості послуг ОСП Затверджено
1.41. Порядок підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років (як частина кодексу системи передачі) Затверджено
2.1. Ліцензійні умови на розподіл Затверджено
2.2. Порядок розробки, подання та оприлюднення програми відповідності ОСР та погодження уповноваженого з питань відповідності Затверджено
2.4. Кодекс системи розподілу Затверджено
2.5. Договори про приєднання до системи розподілу Затверджено
2.6. Методика плати за приєднання до системи розподілу Схвалено
2.7. Договір про надання послуг з розподілу Затверджено
2.16. Договір про спільне використання електричних мереж (між ОСР та основним споживачем) Затверджено
2.17. Методика розрахунку плати за спільне використання мереж Схвалено
3.1. Ліцензійні умови на постачання Затверджено
3.2. Правила роздрібного ринку (постачання електричної енергії споживачу) Затверджено
3.3. Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу Затверджено
3.4. Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг Затверджено
3.5. Договір про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" Затверджено
3.13. Порядок та форма надання інформації у рахунках за електричну енергію Затверджено
3.14. Порядок надання даних електропостачальником споживачам щодо споживання ними електричної енергії Затверджено
3.16. Порядок розгляду електропостачальниками звернень, скарг та претензій споживачів Затверджено
4.2. Правила ринку Затверджено
4.3. Правила ринку "на добу наперед" Затверджено
4.4. Правила внутрішньодобового ринку Затверджено
4.16. Договір про участь у балансуючому ринку Затверджено
4.17. Договір про врегулювання небалансів Затверджено
4.18. Договір про участь в ринку на добу наперед та Затверджено
4.19. Договір про купівлю-продаж електроенергії на ринку на добу наперед Затверджено
4.20. Договір про купівлю-продаж електроенергії на внутрішньодобовому ринку Затверджено
4.21. Договори на допоміжні послуги з надання резервів, регулювання напруги та black-start Затверджено
5.1. Ліцензійні умови на виробництво Затверджено
6.1. Ліцензійні умови оператора ринку Затверджено
7.1. Ліцензійні умови гарантованого покупця Затверджено
8.1. Ліцензійні умови з трейдерської діяльності Затверджено
10.8. Порядок розгляду скарг та врегулювання спорів Затверджено
10.19. Рішення про утворення Координаційного ценрту з впровадження нової моделі ринку Затверджено
10.21. Затвердження Енергетичної стратегії Затверджено