КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

   Посилання на схвалені та затверджені документи

Назва заходу Статус Посилання на документ
1.1. Процедура сертифікації Затверджено
1.2. Ліцензійні умови на передачу Затверджено
1.8. Кодекс системи передачі Затверджено
1.9. Кодекс комерційного обліку Затверджено
1.11. Договір про надання послуг з передачі Затверджено
1.12. Договір надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Затверджено
1.13. Договори про приєднання до системи передачі Затверджено
1.14. Методика формування плати за приєднання до системи передачі Затверджено
1.15. Методика формування тарифів на послуги з передачі електричної енергії Схвалено
1.16. Методика формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Схвалено
1.19. Правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Схвалено
1.20. Методика визначення величини доступної пропускної спроможності та запасу надійності Затверджено
1.21. Договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів Схвалено
1.22. Порядок оприлюднення даних щодо обсягів міждержавної торгівлі (експорту-імпорту) на основі прогнозних даних Схвалено
1.26. Умови надання Затверджено
1.30. Показники якості послуг ОСП Затверджено
1.31. Підготовка ОСП Звіту з оцінки достатності генеруючих потужностей Розроблено
1.41. Порядок підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років (як частина кодексу системи передачі) Затверджено
1.42. Підготовка ОСП проекту плану розвитку системи передачі на наступні 10 років Розроблено
2.1. Ліцензійні умови на розподіл Затверджено
2.2. Порядок розробки, подання та оприлюднення програми відповідності ОСР та погодження уповноваженого з питань відповідності Затверджено
2.4. Кодекс системи розподілу Затверджено
2.5. Договори про приєднання до системи розподілу Затверджено
2.6. Методика плати за приєднання до системи розподілу Затверджено
2.7. Договір про надання послуг з розподілу Затверджено
2.8. Методика встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії Затверджено
2.9. Методика розрахунку плати за послуги комерційного обліку ОСР Схвалено
2.10. Форми звітності з розподілу Схвалено
2.11. Показники якості послуг ОСР та порядок компенсації Затверджено
2.12. Порядок повернення замовнику оператором системи передачі, операторами систем розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (у випадку включення таких активів до РБА) Схвалено
2.14. Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм ОСР Затверджено
2.16. Договір про спільне використання електричних мереж (між ОСР та основним споживачем) Затверджено
2.17. Методика розрахунку плати за спільне використання мереж Затверджено
2.18. Методика розрахунку максимальної (граничної) плати за послуги з розподілу малими системами розподілу Схвалено
2.23. Прийняття рішення про звільнення ОСР (менше 100000 та 20 млн кВтгод ) від виконання вимог щодо відокремлення (де застосовно) Затверджено
2.30. Затвердження ставок плати за приєднання та ставок плати за лінійну частину приєднання Затверджено
2.41. Скасування регульованих роздрібних тарифів по компаніям Затверджено
3.1. Ліцензійні умови на постачання Затверджено
3.2. Правила роздрібного ринку (постачання електричної енергії споживачу) Затверджено
3.3. Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу Затверджено
3.4. Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг Затверджено
3.5. Договір про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" Затверджено
3.6. Методика (порядок) формування цін на універсальні послуги Затверджено
3.7. Методика розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг Затверджено
3.8. Методика (порядок) формування цін постачальником "останньої надії" Затверджено
3.9. Методика розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника «останньої надії» Затверджено
3.11. Порядок вибору постачальників універсальних послуг Затверджено
3.12. Порядок визначення постачальників "останньої надії" Затверджено
3.13. Порядок та форма надання інформації у рахунках за електричну енергію Затверджено
3.14. Порядок надання даних електропостачальником споживачам щодо споживання ними електричної енергії Затверджено
3.15. Порядок надання споживачам інформації щодо джерел, використаних для виробництва електричної енергії Затверджено
3.16. Порядок розгляду електропостачальниками звернень, скарг та претензій споживачів Затверджено
3.17. Форми звітності з постачання Схвалено
3.18. Відміна правил користування для населення Затверджено
3.19. Відміна правил користування для юридичних осіб Затверджено
3.20. Показники якості послуг постачальників та порядок компенсації Затверджено
4.2. Правила ринку Затверджено
4.3. Правила ринку "на добу наперед" Затверджено
4.4. Правила внутрішньодобового ринку Затверджено
4.16. Договір про участь у балансуючому ринку Затверджено
4.17. Договір про врегулювання небалансів Затверджено
4.18. Договір про участь в ринку на добу наперед та Затверджено
4.19. Договір про купівлю-продаж електроенергії на ринку на добу наперед Затверджено
4.20. Договір про купівлю-продаж електроенергії на внутрішньодобовому ринку Затверджено
4.21. Договори на допоміжні послуги з надання резервів, регулювання напруги та black-start Затверджено
4.22. Методики на допоміжні послуги з надання резервів, регулювання напруги та black-start Схвалено
4.23. Встановлення алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників Затверджено
4.24. Затвердження та оприлюднення переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, ОСП та ОР Затверджено
4.33. Вимоги до уповноважених банків та їх перелік Затверджено
5.1. Ліцензійні умови на виробництво Затверджено
5.4. Форми звітності щодо виробництва Затверджено
5.5. Порядок опублікування виробниками інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії. Схвалено
5.6. Порядок проведення конкурсів на будівництво генеруючої потужності та на виконання заходів з управління попитом Розроблено
6.1. Ліцензійні умови оператора ринку Затверджено
7.1. Ліцензійні умови гарантованого покупця Затверджено
7.5. Порядок формування кошторису ГП Схвалено
7.9. Порядок здійснення купівлі- продажу е Схвалено
7.10. Правила купівлі е Схвалено
7.11. Типовий договір на купівлію "за зеленим" тарифом Схвалено
7.15. Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел (для ГП та ОСП) Схвалено
7.16. Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел (для постачальників універсальних послуг та ОСП) Схвалено
7.17. Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел (між ГП та АЕС) Схвалено
8.1. Ліцензійні умови з трейдерської діяльності Затверджено
9.2. Порядок надання підтримки ТЕЦ Затверджено
9.2.1. Проект акта Кабінету Міністрів України щодо складу комісії , яка приймає рішення про тимчасову підтримку виробника, що здійснює комбіноване виробництво електричної енергії та теплової енергії на теплоелектроцентралі або про відмову в підтримці протягом трьох місяців з дня звернення такого виробник Затверджено
9.3. Типовий договір на придбання послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії Затверджено
10.1. Порядок моніторингу ринку електричної енергії Затверджено
10.2. Вимоги щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації учасниками ринку Затверджено
10.4. Правила безпеки постачання Затверджено
10.8. Порядок розгляду скарг та врегулювання спорів Затверджено
10.9. Порядок погодження будівництва прямої лінії Затверджено
10.10. Порядок класифікації малих систем розподілу Затверджено
10.11. Стандарти інформаційного обміну на ринку електричної енергії України відповідно до вимог ENTSO-E Затверджено
10.19. Рішення про утворення Координаційного ценрту з впровадження нової моделі ринку Затверджено
10.21. Затвердження Енергетичної стратегії Затверджено